COR 15-167 Białystok ul. Wysockiego 94; +48 601443411                                                                                              grupa@cor.com.pl                                                                                                                         © copyright by COR

COR 15-167 Białystok ul. Wysockiego 94; +48 601443411                                   grupa@cor.com.pl                                                       © copyright by COR

Autor Zbigniew Kiertowicz - Port Czerniakowski
Autor Zbigniew Kiertowicz _ Port Czerniakowski

Budynek usługowy z bosmanatem w Porcie Czerniakowskim w Warszawie - widok ul. Solec Warszawa - autor Zbigniew Kiertowicz

W projekcie nowej siedziby bosmanatu, poza poprawą standardu użytkowego istniejącego budynku, chodzi o jak najmniejsze ograniczenie widoku na koryto rzeki Wisły. Ważnym aspektem jest komfort akustyczny użytkowników nowego budynku. Pobliska trasa szybkiego ruchu samochodowego wprowadza dużą uciążliwość. Dlatego ściana od ruchliwej Wisłostrady jest bez okien. Oparta jest o tę ścianę pochylnia spacerowa prowadząca na taras kawiarniano - widokowy. Z tarasu dostępne są wszystkie funkcje piętra budynku. 

COR 15-167 Białystok ul. Wysockiego 94; +48 601443411  grupa@cor.com.pl        ©copyright by COR