COR sp. z o.o. 15-167 Białystok ul. Władysława Wysockiego 94; +48 601443411  grupa@cor.com.pl        © copyright by COR

COR sp. z o.o. 15-167 Białystok ul. Władysława Wysockiego 94; +48 601443411                            grupa@cor.com.pl                        © copyright by COR

COR sp. z o.o. 15-167 Białystok ul. Władysława Wysockiego 94; +48 601443411                                                                                              grupa@cor.com.pl                                                                                © copyright by COR

Autor Zbigniew Kiertowicz
Autor Zbigniew Kiertowicz - Augustów
Autor Zbigniew Kiertowicz _ Augustow

Kładka pieszo - rowerowa nad ujściem rzeki Netty z Jeziora Necko w Augustowie. Autor Zbigniew Kiertowicz

 

Wieża widokowa dwufunkcyjna. Poza walorami widokowymi, spełni również funkcję sceniczną. Główny nurt rzeki Netty zaakcentowany dwoma filarami konstrukcyjnymi kładki pieszo - rowerowej. Ułatwi to nawigowanie jednostkom pływającym. Architektura kładki  i wieży jest spójna z istniejącą architekturą i nawiązuje stylistycznie do niej. W szczególności jest to widoczne w komunikacji spławnej, ponieważ śluzy Kanału Augustowskiego i pomost Radiowej Trójki były najsilniejszą inspiracją podczas projektowania. 

 

Kładka pieszo - rowerowa i wieża widokowa nad Jeziorem Necko w Augustowie.