COR 15-167 Białystok ul. Wysockiego 94; +48 601443411                                                                                              grupa@cor.com.pl                                                                                                                         © copyright by COR

COR 15-167 Białystok ul. Wysockiego 94; +48 601443411                                   grupa@cor.com.pl                                                       © copyright by COR

Autor Zbigniew Kiertowicz
Autor Magdalena Kiertowicz, Zbigniew Kiertowicz

Budynek mieszkalny jednorodzinny we wsi Tatarowce - autorzy: Magdalena Kiertowicz, Zbigniew Kiertowicz

Urokliwa wieś położona na skraju puszczy. Teren pod dom jest wyniesiony. Idea zakłada cztery części budynku w układzie szachownicy nieregularnej. Układ ten tworzy małe formy dopasowane do skali miejscowej zabudowy wiejskiej, a jednocześnie otwiera wiele widoków na krajobrazy przyrodnicze. Układ ten pozwala również na łatwe etapowanie prac budowlanych. 

COR 15-167 Białystok ul. Wysockiego 94; +48 601443411  grupa@cor.com.pl        ©copyright by COR