COR 15-167 Białystok ul. Wysockiego 94; +48 601443411                                                                                              grupa@cor.com.pl                                                                                                                          © copyright by COR

Rozwój budownictwa mieszkaniowego na Podlasiu swoją historią łączy się ściśle z zabudowa zagrodową wiejską, a nawet mówiąc o zabudowie podmiejskiej zazwyczaj towarzyszyły jej budynki gospodarcze. Skutkowało to raczej małą skalą zabudowy wielokubaturowej. Materiałem pozyskiwanym do budowy w większości przypadków było drewno iglaste z miejscowych lasów, głównie sosny i rzadziej modrzewie. Styk kultur zdobniczych, strojne cerkwie, kościoły, synagogi i meczety odciskały swe blaski na budowniczych prostych domów. Kultura ciesielska i snycerska była obecna w dłoniach budowniczych i przenosiła się na piękno tych budynków. Wykonywane ręcznie detale przywołują wspomnienia i dają do myślenia: cóż pięknego było w sercach tych ludzi? Dziś już nie możemy przywrócić tych ludzi i ich narzędzi. Ale możemy spojrzeć z szacunkiem do przeszłości. Dlatego projekt domu który proponujemy przewiduje wielokubaturowość, małą skalę, użycie drewna na elewację i wykonanie detalu we współczesnym ujęciu. Z dużej odległości proponowany budynek wpisze się w krajobraz wiejski czy podmiejski, natomiast z bliskiej odległości oszalowana deskami bryła z białymi opaskami nawiąże dialog form nowych i starych.

     Dom podmiejski na Podlasiu 

Autor Zbigniew Kiertowicz

COR  15-167 Białystok ul. Wysockiego 94; +48 601443411                                 grupa@cor.com.pl                                                           © copyright by COR

COR 15-167 Białystok ul. Wysockiego 94; +48 601443411  grupa@cor.com.pl        ©copyright by COR

Nawierzchnie przed i za domem są na dużej powierzchni bezspoinowe, co nie budzi dysonansu w kontekście piaszczystej drogi polnej czy szerokiej łąki lub trawnika. Brak pełnego grodzenia posesji od drogi sprawia, że dom i podjazd stają się częścią chodnika ubogacając przestrzeń wspólną i poprawiając bezpieczeństwo użytkowania. Dziedziniec wewnętrzny chroni intymność mieszkańców, a jednocześnie płynnie rozdziela funkcje domu. To sprawia, że możliwość różnych konfiguracji funkcji jest łatwa. Począwszy od okazjonalnych noclegów gości, poprzez mieszkanie wielopokoleniowe do sytuacji już samotnych rodziców chcących wynajmować pokoje np. studentom czy w ramach B&B.

Należy wspomnieć też o symetrii, która w tradycji podlaskich domów jest wszechobecna. Dziś odeszliśmy od myślenia antycznego, czy klasycznego, dla którego symetryczna postać człowieka była kanonem wyznaczającym złote proporcje. Raczej kierujemy uwagę na całość przyrody i człowieka traktujemy jako jej część, dostrzegając inspiracje w krajobrazach, minerałach, zieleni i astronomii. Przełamujemy w projekcie symetrię poprzez swobodne rozmieszczenie okien w ścianach i na dachach.